Andreas Jennisches eviga blogg

Om Stockholm, journalistiken och allt annat.

Att kunna se långt bort utan att det är en massa skit i vägen

View this post on Instagram

Hej då för nu. #torplife

A post shared by Andreas Jennische (@ajennische) on


Jag läste i veckan att andelen barn med närsynthet ökar i världen.
 Det beror inte på skärmar i sig men på lägre grad av utevistelse och träning i att titta på saker på olika avstånd och med olika beskaffenhet. Alltså: barn som vistats inomhus hela tiden riskerar att få sämre syn. 
Det finns annat som påverkar också, som de berömda arvsanlagen eller sjukdomar. Men forskare ser ändå en tydlig tendens där miljöpåverkan spelar en växande roll. 
På landet tänker jag ofta på hur mycket jag tycker om de öppna landskapen. Det ger en känsla av frihet och sprängda väggar. Uttrycket tänka utanför boxen ligger nära till hands. Hur ska man kunna tänka utanför boxen när man befinner sig i en?