Andreas Jennisches eviga blogg

Om Stockholm, journalistiken och allt annat.

‪Jag såg den här cykeln idag. Utanför beroendecentrum på Södermalm.

Titta närmare...