Lite overkill när det gäller avspärrning här

Gick till Ringen i dag och först lade jag knappt märke till den här avspärrade bänken. Men efter några steg stannade jag upp för att gå tillbaka och titta närmare. Det såg märkligt ut, men denna mycket ordentliga avspärrning med band och skyltar runt en ensam sittbänk. Vi närmare granskning blev det ännu märkligare. Anledningen var detta:

En liten bit av en enda liten planka saknades. 

Säkerheten framför allt tänkte någon och drog fram det stora artilleriet. Man tackar för omtanken som det heter.