Andreas Jennisches eviga blogg

Om Stockholm, journalistiken och allt annat.

❤️ Tanto

Ful prakt, inte full prakt. Underbart.