42 – meningen med livet?

I Douglas Adams gamla rymdepos Liftarens guide till galaxen får ett monster till dator i uppgift att räkna ut meningen med livet. Den håller på i evigheter och presenterar till slut en liten lapp med siffran 42. Det väcker stort huvudbry. Jag har för mig att forskarna därefter sätter en ännu större dator i arbete med att räkna ut vilken fråga som den första egentligen svarat på.

Har jag nu nått åldern som är meningen med livet när jag fyllt 42? I så fall hoppas jag att det meningsfulla fortsätter och inte upphör vid 43.


@ajennische

Comments