Hotellet hade fel

Det fanns inte tid för oss under den tidiga sittningen hette det. Well, vi chansade och gick dit ändå. Ingen var där.

@ajennische