Obamas uppmaning till engagemang i de kommunala och regionala valen

Jag läste Barack Obamas inlägg på Medium, om polismordet på George Floyd och de våldsamma protester som pågår i USA. Han är en fröjd att läsa rent språkligt och kan som få andra få det att låta sexigt att gå och rösta i lokala val. Det gillade jag särkilt i hans text, att han poängterar vikten av att rösta i regionala och kommunala val. Det är där en stor del av de viktigare besluten fattas när det gäller folks vardagsliv. Här i Sverige finns det också anledning att trycka extra hårt på det i takt med att äldreomsorgen hamnat i den politiska hetluften. Lagarna som reglerar den beslutas av riksdagen men driften och budgeterna beslutas av kommunerna. De lokala politikerna har störst inflytande över hur äldreomsorgen fungerar där du bor. Detsamma gäller barnomsorgen och skolan. Lagarna dikteras av rikspolitiken och ska vara lika för alla. Budgetarna klubbas lokalt. 


@ajennische

Comments