Tempo tempo tempo

Det har varit en vecka med högt tempo om man säger. Vi har flyttat lite fram och tillbaka till Bandhagen för att slippa trängas och på jobbet har det varit fullt ös. Det finns förbättringspotential men det hela har fått mycket fins.